Nhập hàng từ Mỹ
Hotline: 1900 6655
HN: 043.5558567 - HCM: 0839.315.381
Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Hà Nội: 0972226336

HCM: 19006655

HOTLINE: 1900 6655
Mua hàng trên Babylon
Thanh toán khi
nhận hàng
Giao hàng tận nơi
đảm bảo chất lượng
Trả hàng trong
7 ngày
Hotline gọi hàng
1900 6655

Hỏi Đáp Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hoá, Giáo Dục

Giá thị trường: 40,000 đ
Giá bán chính thức: 30,000 đ

Bạn tiết kiệm được 10,000 đ (25%)

Hết hàng

Giá bán trên website là giá phải tính thuế VAT.
Kính mong quý khách phải lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
Giao hàng trong vòng từ 1 đến 2 ngày
Nếu bạn ngại đặt hàng, vui lòng gọi: Hotline: 1900 6655
Hết hàng, Vui lòng liên hệ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
Nhà xuất bản
Quân đội Nhân Dân
Hình thức bìa
Bìa mềm
Kích cỡ
14.5x20.5cm
Giới thiệu về nội dung
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, thì tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh là một trong những thành tựu xuất sắc của Người trong lĩnh vực hoạt động và sáng tạo văn hoá và chính Người đã được cả thế giới suy tôn là Danh nhân văn hoá thế giới.
Tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh được biểu hiện ở chỗ, Người thấy rõ và khẳng định rất sớm vai trò quyết định của văn hóa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngay khi giành được độc lập, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam mới, Người đã đề nghị ngay chiến dịch chống nạn đói, nạn dốt và giặc ngoại xâm. Người coi dốt nát cũng là một thứ giặc, xem thói quen và những tập tục lạc hậu cũng là một loại kẻ thù.
Người khẳng định văn hoá là tinh hoa của dân tộc, văn hoá phải góp phần khẳng định dân tộc và bản sắc dân tộc, “rõ ràng dân tộc bị áp bức thì văn nghệ sĩ cũng bị mất tự do, văn nghệ sĩ muốn có tự do thì phải tham gia cách mạng”.
“Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận
Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa kỳ thị - độc tôn về văn hoá. Trên hành trình tìm đường cứu nước, Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn văn hoá phương Đông và phương Tây. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề ra chủ trương kế thừa truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc phải đi đôi với việc học tập và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại.
Chính vì vậy, trong bản Đề cương về văn hoá Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã xác định nguyên tắc về xây dựng nền văn hoá mới: dân tộc hoá, khoa học hóa và đại chúng hoá.
Cuốn sách “Hỏi Đáp Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hoá, Giáo Dục” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong quá trình học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng hình thức hỏi đáp, với cách đặt câu hỏi ngắn gọn, bao quát, gợi mở, trả lời ngắn gọn, làm cho nội dung cuốn sách thể hiện tính tiện ích trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vừa là thành qủa của sự chắt lọc tinh tế tinh hoa văn hoá dân tộc và nhân loại, vừa mang đậm hơi thở của cuộc sống. Do vậy, ở Hồ Chí Minh, lý luận giáo dục và thực tiễn giáo dục có sự thống nhất hữu cơ, không tách rời nhau. Đúng như Nghị quyết UNESCO đánh giá: "Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.
Có thể nói, tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo và phê phán từ các tiền đề: Một là, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hoá, giáo dục và tinh thần nhân ái Việt Nam, Hai là, triết lý giáo dục phương Đông, đặc biệt là triết lý nhân sinh của Nho, Phật, Lão và Ba là, những tư tưởng tiến bộ thời kỳ cận đại. Nhưng tiền đề quan trọng nhất, cái tạo nên sự phát triển về chất trong tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó và cùng với quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng sinh động, phong phú của mình, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm hết sức sâu sắc và mới mẻ về vai trò, mục đích, nội đung và phương pháp giáo dục.
Đạo đức trong quan niệm của Hồ Chí Minh được coi như "cái gốc" của cây, "cái nguồn"của sông, do đó, theo Người, "người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân". Như vậy, đạo đức mà Hồ Chí Minh quan niệm hoàn toàn khác với đạo đức của chế độ thực dân phong kiến "đầu ngược xuống đất, chân chổng lên trời". Đạo đức mà Người hướng tới là đạo đức cách mạng, đạo đức của giai cấp công nhân, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thực hành nhân, nghĩa, trí, dũng... chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Còn tài là giỏi về kiến thức chuyên môn và giỏi về cách thức, phương pháp vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn, làm cho ích nước lợi dân.
Tài không có nghĩa là kiến thức hoàn chỉnh, tuyệt đối, khép kín, mà là một kiến thức mở, "dĩ bất biến, ứng vạn biến", luôn được bổ sung và phát triển qua thực tiễn cách mạng sinh động. Do đó, theo Người, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là "học tập cái tinh thần xử trí mọi việc... học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta".
Về phương pháp giáo dục. Tuy Hồ Chí Minh không để lại cho chúng ta một tác phẩm, một hệ thống lý luận về phương pháp giáo dục, nhưng những việc làm thiết thực, những bài viết ngắn gọn, súc tích của Người đã hàm chứa các phương pháp giáo dục mẫu mực. Người lấy nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn làm nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng các phương pháp về giáo dục.
Nguyên tắc này được Người sử dụng trong việc giáo dục cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên, công nhân, nông dân, bộ đội, trí thức, học sinh, sinh viên… Nó được coi như "kim chỉ nam" để lồng dẫn nhận thức, hành động và bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho tất cả mọi người. Hơn nữa, nguyên tắc này có tính chất quyết định trong việc chuyển hướng giáo dục và trở thành đặc trưng của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Người nhấn mạnh: "Học phải suy nghĩ, học phải liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. Học với hành phải kết hợp với nhau”.
Mục lục:
Lời nói đầu
Câu hỏi 1: Tại sao nói Chủ tịch Hồ Chí Minh là Danh nhân văn hoá thế giới?
Câu hỏi 2: Tinh hoa truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam và văn hoá phương Đông với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá như thế nào?
Câu hỏi 3: Tinh hoa văn hoá phương Tây với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá như thế nào?
Câu hỏi 4: Tình hình thực tiễn thế giới và Việt Nam với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá như thế nào?
Câu hỏi 5: Văn hoá và quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hoá?
Câu hỏi 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa văn hoá – kinh tế - chính trị - xã hội?
Câu hỏi 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hoá?
Câu hỏi 8: Tư tưởng Hổ Chí Minh về tính chất của nền văn hoá mới?
Câu hỏi 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần dân tộc của văn hoá?
Câu hỏi 10: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn, bảo vệ, phát triển truyền thống văn hoá dân tộc được thể hiện như thế nào?
……
Mời bạn đón đọc.
 
Sản phẩm được đề nghị xem thêm

Hỏi Đáp Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hoá, Giáo Dục